Què és el LAC?

El Laboratori d’Aprenentatge Comunitari és un espai d’experimentació dedicat a la creació i transmissió d’aprenentatges basat en la reciprocitat.

La proposta parteix de les capacitats i potencialitats dels sabers personals i comunitaris en el que definim com un marc d’intercanvi, apoderament i creació. La intenció és dotar la institució i la ciutat d’un espai receptor i amplificador d’experiències entorn de l’art, la pedagogia i la metròpolis, al servei de la cultura, dels creadors i de les comunitats que hi formin part.

Dins del LAC es preveu la dedicació d’una part de l’activitat a la creació de comunitats. Sota el format de viver s’acolliran grups i pràctiques que necessiten disposar d’un espai i d’un context de treball. El Laboratori posa també en marxa diverses eines i recursos de convocatòria pública: tallers, encontres i presentacions.

El Laboratori d’Aprenentatge Comunitari és una iniciativa de Sitesize -Elvira Pujol i Joan Vila Puig- per a La Virreina Centre de la Imatge. L’acció del laboratori es desplega com a plataforma integrada a La Virreina Centre de la Imatge i travessa diferents iniciatives autònomes.