en O B E R T 2 // Memòries Reversibles

Memòries Reversibles
Laboratorio Reversible
Divendres 2 de febrer, de 18.30 a 20.30 h

El col·lectiu Laboratorio Reversible va presentar públicament la recerca i el treball realitzat durant la seva segona fase de residència en els Vivers d’aprenentatge al LAC. Com a projecte audiovisual, estan interessats en la recerca de fonts fílmics particulars, familiars i sobretot no professionals de cinema analògic, pel·lícules en Super 8 i 16mm.
El seu interès no és nostàlgic, si no que forma part del rescat d’una memòria visual lligada a tecnologies assequibles que van conformar una democratització del registre i de la mirada. Lligats a la nostra història local, se centren en el període que correspon a la Transició a la democràcia i els primers anys 80. Llegeixen aquestes imatges familiars amb una mirada crítica, que ausculta el rastre d’actualitat del moment amb la revisió del significat històric de la transformació social del país. Una altra dimensió que afegeix interès i complexitat al seu projecte, és que tota aquesta recerca de relat històric, està connectat amb una forta implicació comunitària en l’àmbit de barri. El Poble Sec de Barcelona i la seva transformació actual sota l’aburgesament creixent.

En la seva sessió van programar un grup de films de fonts familiars amb escenes entranyables recuperades de sortides, visites al desaparegut Parc d’atraccions de Montjuïc i recorreguts per Barcelona. Però la troballa rellevant que van mostrar va ser un fonts que ha estat una donació recent del qual només han pogut processar una petita part. És un material molt valuós d’una persona amb una forta consciència i implicació política, que l’any 1977 torna de l’exili i participa de la recuperació de les llibertats, els partits polítics, les noves institucions i l’acció política al carrer.
Va ser sorprenent retrobar imatges directes d’esdeveniments cabdals de la nostra història recent: la militància política als barris, la gran manifestació de l’Onze de setembre del 77, la tornada del President Terradelles… Tots érem conscients del valor que el visionament d’aquests fets tenia en el moment present, en què es produeix la connexió de les lluites per la recuperació de la democràcia amb un nou cicle de reivindicacions socials al carrer d’una ressonància indubtable.

El treball rigorós de Laboratorio Reversible no es queda en la restitució i visionat dels documents, els utilitza com a part d’un diàleg amb les persones que els cedeixen per restituir una memòria traspassada per mitjà de les imatges. Interroga als seus transmissors sobre el sentit d’aquestes imatges i així restitueix aquest significat per a tots.
En la sessió a La Virreina vam comptar amb les persones vinculades amb les imatges cedides, amb les que es va iniciar un diàleg per tal de situar aquestes imatges en el seu context personal i en la seva època. Va emergir tot un significat ampliat més enllà del document del qual d’alguna manera o d’una altra ens hi sentíem participants.

En l’última part de la sessió, dos membres del col·lectiu van realitzar un extraordinari exercici d’improvisació sobre la projecció fílmica. Amb dos projectors de 8mm simultanis, van anar manipulant amb elements interposats les imatges projectades, com una Jam sesion visual acompanyada per una base sonora digital també improvisada.
Tota una magnífica síntesi del que ha estat compartir el Viver d’aprenentatge amb Laboratori Reversible, experimentació i execució impecable, troballes atzaroses i corresponsabilitat, aprenentatge col·lectiu en fraternitat.

Laboratorio Reversible és un col·lectiu d’autoaprenentatge al voltant de l’experimentació i la difusió del cinema analògic. Actualment, el grup està format per Pilar Monsell, Raúl M. Candela, Raquel Marques, Hamid Martín, Andrea Corachán Camús, Francina Verdés, Santiago D. Risco, Violeta Barca-Fontana, Anita Serrano, Natalia Posada, Sonsoles Galindo i Clara Martín.