Encontres

Volem donar cabuda des del Laboratori a nous ritmes d’aprenentatge. Els encontres neixen amb la voluntat d’impulsar nous formats de trobada i co-creació. D’una manera àgil convocar des de l’autogestió de l’aprenentatge aquelles propostes sorgides del LAC que tenen la característica de la generació de sinergies i canvis en moments puntuals.