Vivers

El Laboratori d’Aprenentatge Comunitari posa en marxa diverses eines i recursos de convocatòria pública. Dins del LAC es preveu la dedicació d’una part de l’activitat a la creació de comunitats. Sota el format de viver s’acolliran grups i pràctiques que necessiten disposar d’un espai i d’un context de treball.

Què són els VIVERS?

El LAC amb la col·laboració de la Virreina Centre de la Imatge posa en marxa els VIVERS dedicats a la creació i seguiment de projectes d’aprenentatge comunitari. Mitjançant una convocatòria pública, el programa vol impulsar i incentivar iniciatives que plantegen l’entorn comunitari com espai / àmbit cognitiu del saber fer.

Per què els Vivers d’aprenentatge comunitari?

El programa del LAC parteix de la necessitat de crear espais i entorns d’aprenentatge i experimentació autònoms. Des d’aquesta premissa els vivers comunitaris s’articulen com a espais d’acollida, assaig i recerca per a grups en formació o iniciatives de recent creació. Així com encreuament d’experiències d’aprenentatge pioneres.

A qui va dirigit?

-a grups i col·lectius de persones interessades en formes autònomes d’aprenentatge.
-a entitats, associacions i agrupacions artístiques, culturals, veïnals, socials..
-a entitats i grups que treballin en entorns comunitaris.

Els Vivers constitueixen un programa regulat per una convocatòria pública i un jurat, que selecciona aquells grups i projectes que formaran part de manera temporal de l’espai de residències del LAC.