PEDAB

La PEDAB (Plataforma d’Estudiants de Disseny i Arts de Barcelona) és una xarxa
d’estudiants que vol posar en relació alumnes de diferents centres i escoles d’art i disseny
d’aquesta ciutat. És concebuda com un espai, tant físic com web, on els estudiants
poden compartir interessos i desenvolupar projectes col·lectius.

La plataforma pretén promoure i organitzar trobades periòdiques amb diverses finalitats;
tant per a fer xerrades, debats, planificar esdeveniments, tallers o workshops que
si bé parteixen de la voluntat de generar un aprenentatge comunitari gestionat de forma
horitzontal, poden servir essencialment per establir vincles i enllaços entre diferents
alumnes, promovent així un coneixement compartit que és fruit de la unió de les metodologies
i els procediments que cultiva cada “bombolla” acadèmica.

Durant l’estada als LAC, la PEDAB té intenció de formar-se des d’un punt totalment
iniciàtic, plantejar-se el seu paper i la seva possible funció, així com començar a establir
vincles i crear ponts de contacte entre els diferents centres a partir de la proposta i realització
de diferents activitats.