VIVERS d’aprenentatge. Convocatòria pública 2

VIVERS d’aprenentatge
Convocatòria pública 2

Laboratori d’Aprenentatge Comunitari
La Virreina Centre de la Imatge

El Laboratori d’Aprenentatge Comunitari és un espai d’experimentació dedicat a la creació i transmissió d’aprenentatges basat en la reciprocitat. La proposta parteix de les capacitats i potencialitats dels sabers personals i comunitaris en el que definim com un marc d’intercanvi, apoderament i creació. La intenció és dotar la institució i la ciutat d’un espai receptor i amplificador d’experiències entorn de l’art, la pedagogia i la metròpolis, al servei de la cultura, dels creadors i de les comunitats que hi formin part.

El Laboratori posa en marxa diverses eines i recursos de convocatòria pública. Dins del LAC es destina una part de l’activitat a la creació de comunitats. Sota el format de viver s’acolliran grups i pràctiques que necessiten disposar d’un espai i d’un context de treball.

vivers_lac-convocatoria-2.pdf

Què són els VIVERS?

El LAC amb la col·laboració de la Virreina Centre de la Imatge posa en marxa els VIVERS dedicats a la creació i seguiment de projectes d’aprenentatge comunitari. Mitjançant una convocatòria pública, el programa vol impulsar i incentivar iniciatives que plantegen l’entorn comunitari com espai / àmbit cognitiu del saber fer.

Per què els VIVERS d’aprenentatge comunitari?

El programa del LAC parteix de la necessitat de crear espais i entorns d’aprenentatge i experimentació autònoms. Des d’aquesta premissa els vivers comunitaris s’articulen com a espais d’acollida, assaig i recerca per a grups en formació o iniciatives de recent creació. Així com encreuament d’experiències d’aprenentatge pioneres.

Ètica del LAC

El Laboratori i tota la seva dinàmica associada, inclosa la dels VIVERS, es basa en quatre principis ètics:

– Responsabilitat de totes les persones que formen part o participen del LAC –a títol personal o través d’un col·lectiu–. Això és assumint les accions que es duen a terme, triant el que volen fer i reconeixent en els seus aprenentatges, experiències i vivències pròpies la riquesa i el capital personal a compartir.

– Respecte per les diferències i vers totes les opinions. Considerem les diferències i el que és diferent com allò que ens permet aprendre.

– Interrelació de totes les persones des de la confiança, la consciència i la comprensió. Totes les persones se situen en un mateix nivell, no hi han jerarquies establertes.

– Reciprocitat. La natura i l’activitat del LAC és i se sosté al llarg del temps com a fruit de la reciprocitat entre les persones. El Laboratori esdevé un espai d’intercanvi constant, un organisme viu.

A qui va dirigit?

– Grups i col·lectius de persones interessades en formes autònomes d’aprenentatge.
– Entitats, associacions i agrupacions artístiques, culturals, veïnals, socials..
– Entitats i grups que treballin en entorns comunitaris.

Què s’ofereix?

– Lloc de reunió compartit a La Virreina Centre de la Imatge.
– Infraestructures compartides (ordinador, accés a Internet, impressora, armari…)
– Aportació de 500€ en concepte de producció/formació.

– Suport i orientació en el desenvolupament.

Condicions

Horaris d’accés: de 9 del matí a 9 del vespre de dilluns a divendres.
Durada: mínima de quatre mesos i renovable com a màxim un any.

Retorn públic del procés d’aprenentatge segons les especificitats de cada projecte.

Criteris de valoració

– L’interès de la proposta, així com la seva vinculació amb el món cultural, artístic i educatiu.
– Es considerarà la viabilitat de la proposta i la recerca de noves formes organitzatives
.
– Es tindrà en compte el grau d’implicació amb col·lectius de la ciutat i amb altres entorns comunitaris.

Comissió de selecció

Aquesta comissió, amb la funció de selecció i seguiment dels projectes, està integrada per:

– El director de La Virreina Centre de la Imatge com a coordinador del Programa de Plataformes.

– Dos coordinadors del Laboratori d’Aprenentatge Comunitari.
– Una persona/grup participant en l’anterior edició dels VIVERS.
La comissió pot citar els candidats a una entrevista.

Incorporació dels grups seleccionats a partir de l’1 de setembre.

Documentació a presentar

– Formulari de la sol·licitud: omplir i enviar on-line des de la pàgina web
http://lac.barcelona/formulari/vivers-daprenentatge-convocatoria-publica-setembre-desembre-017

– Dossier del projecte en format PDF amb un pes màxim de 2MB i on consti la relació de persones que hi formen part. Aquesta documentació s’haurà d’adjuntar al formulari.

Període de sol·licitud del 3 de 23 de juliol de 2017 ambdós inclosos.

Per a qualsevol dubte podeu contactar per correu electrònic a: vivers@lac.barcelona