Autogeneradors: accions del segon cicle de tallers

El Laboratori com un mecanisme autogenerador de propostes d’aprenentatge comunitari entorn l’art i la pedagogia i també com a generador d’accions.

Aquest hivern obrim pas a les accions del segon cicle de tallers del laboratori amb dues propostes provinents del ‘Taller Teleidoscòpi(c) manifestacions lúdiques comunitàries’ i del ‘Taller Construint Ecotopia’, ambos celebrats el darrer quatrimestre del 2017.

Les dues propostes es presenten properament en forma de convocatòria pública a La Virreina Centre de la Imatge i a Can Masdeu coincidint amb la setmana d’en OBERT dels Vivers d’Aprenentatge.

L L U M * L U Z

Aquesta acció s’ha dissenyat de forma col·lectiva per ser duta a terme el dia 2 de febrer, data que marca el punt central del període de foscor durant l’any i el començament de dies més lluminosos, és el punt mitjà astrològic entre el solstici d’hivern i l’equinocci de primavera. El seu significat i celebració data des de temps atàvics en diversos llocs i cultures del món.

En la quotidianitat de les Rambles i dels seus espais adjacents trobem un flux humà que suposa una de les majors concentracions de diversitat cultural de la nostra ciutat. La llum és l’element a partir del qual gira la performance i està dirigida a crear una atmosfera de quietud a través d’un recorregut seqüencial realitzat des de micro-moviments, en contrast amb el ritme normalment abstret i automatitzat del desplaçament de les persones per l’espai públic. L’acció artística travessa el passatge del Palau de la Virreina com a espai de trànsit a la Rambla i el connecta amb l’esdeveniment estacional solar «La festa de la llum o la Candelaria», a través del simbòlic.

Amb aquesta proposta volem obrir-nos a la possibilitat de reconèixer el nexe que tenim com a éssers humans amb els cicles planetaris a través de les estacions, des del sentiment de pertinença, el vincle cultural i la riquesa de la complementarietat humana.

La proposta parteix del col·lectiu Teleidoscòpi(c) sorgit d’un dels tallers organitzats pel Laboratori d’Aprenentatge Comunitari. Aquest taller va abordar l’acció artística com a reflex i creació de coneixement destinat a interrogar la comunitat, reunint desitjos i inquietuds entorn a la reciprocitat i a les formes de desenvolupament de la consciència des de l’art, a través de l’element lúdic i el joc.

Acció realitzada amb la col·laboració de Sofia Lans

* Obrim l’acció a la participació del públic, us convoquem a les persones que vulgueu formar part a assistir el dimecres 31 a les 18:30 a La Virreina per a la preparació de l’acte.

Construint Ecotopia

(tots els dilluns del 30 d’octubre al 11 de desembre)

Un procés grupal d’aprenentatge comunitari sobre la transició cultural cap a un nou paradigma ecològic. Una aproximació als espais de reciprocitat, als aspectes pràctics i simbòlics, que ens poden ajudar a formar part de les xarxes actives que estan emergint a la ciutat de Barcelona, en la construcció d’una nova ciutadania ecotópica.