Acció d’intercanvi del Taller Construint Ecotopia al PIC de Can Masdeu.

Acció d’intercanvi del Taller Constuint Ecotopia al PIC (Punt d’Interacció de Collserola) de Can Masdeu.

Diumenge 4 de febrer
Taller Ecotòpic de 16 a 18h

Can Masdeu, Camí de Sant Llàtzer. Canyelles

La construcció d’una ecotopia realitzable és una tasca que ateny als actes de cada persona i també a les col·laboracions col·lectives que establim per aconseguir unes millors condicions ambientals i socials. L’aprenentatge que ens prepara per a fer-ho, és també un procés de compromís i confiança mútua que es dóna d’una manera dinàmica entre persones, comunitats i entorns.
Des dels tallers d’aprenentatge comunitari del LAC hem realitzat una aproximació a aquestes reflexions, que ens revela que més enllà de les dificultats són possibles accions d’entesa i de reconeixement que ens porten a una transformació real.

Volem compartir amb els participants de la jornada del PIC 4F de Can Masdeu, el taller Construint Ecotopia realitzat en el Laboratori d’Aprenentatge Comunitari aquests últims mesos. Creiem que és una ocasió immillorable per contrastar amb ells el que ha estat l’experiència, un treball a partir de dinàmiques grupals i recorreguts per espais exteriors amb les que hem pogut aprofundir en els aspectes metodològics, reflexius, simbòlics i pràctics que ens poden ajudar a formar part de xarxes actives en la construcció d’una nova ciutadania ecològica. Un Trajecte d’aprenentatge que ha transitat per diversos eixos temàtics com són: la transició, l’ecofeminisme, l’autoconeixement i l’aprenentatge comunitari.

http://www.canmasdeu.net/