VIVERS d’aprenentatge :: Convocatòria pública febrer-juny 017

El Laboratori d’Aprenentatge Comunitari és un espai d’experimentació dedicat a la creació i transmissió d’aprenentatges basat en la reciprocitat. La proposta parteix de les capacitats i potencialitats dels sabers personals i comunitaris en el que definim com un marc d’intercanvi, apoderament i creació. La intenció és dotar la institució i la ciutat d’un espai receptor i amplificador d’experiències entorn de l’art, la pedagogia i la metròpolis, al servei de la cultura, dels creadors i de les comunitats que hi formin part.
El Laboratori posa en marxa diverses eines i recursos de convocatòria pública. Dins del LAC es preveu la dedicació d’una part de l’activitat a la creació de comunitats. Sota el format de viver s’acolliran grups i pràctiques que necessiten disposar d’un espai i d’un context de treball.

Què són els VIVERS?

El LAC amb la col·laboració de la Virreina Centre de la Imatge posa en marxa els VIVERS dedicats a la creació i seguiment de projectes d’aprenentatge comunitari. Mitjançant una convocatòria pública, el programa vol impulsar i incentivar iniciatives que plantegen l’entorn comunitari com espai / àmbit cognitiu del saber fer.

Per què els VIVERS d'aprenentatge comunitari?

El programa del LAC parteix de la necessitat de crear espais i entorns d’aprenentatge i experimentació autònoms. Des d'aquesta premissa els vivers comunitaris s’articulen com a espais d’acollida, assaig i recerca per a grups en formació o iniciatives de recent creació. Així com encreuament d’experiències d’aprenentatge pioneres.

Ètica del LAC

El Laboratori i tota la seva dinàmica associada, inclosa la dels VIVERS, es basa en quatre principis ètics:

    Responsabilitat de totes les persones que formen part o participen del LAC –a títol personal o través d’un col·lectiu–. Això és assumint les accions que es duen a terme, triant el que volen fer i reconeixent en els seus aprenentatges, experiències i vivències pròpies la riquesa i el capital personal a compartir.

    Respecte per les diferències i vers totes les opinions. Considerem les diferències i el que és diferent com allò que ens permet aprendre.

    Interrelació de totes les persones des de la confiança, la consciència i la comprensió. Totes les persones se situen en un mateix nivell, no hi han jerarquies establertes.

    Reciprocitat. La natura i l’activitat del LAC és i se sosté al llarg del temps com a fruit de la reciprocitat entre les persones. El Laboratori esdevé un espai d’intercanvi constant, un organisme viu.

A qui va dirigit?

    Grups i col·lectius de persones interessades en formes autònomes d'aprenentatge.
    Entitats, associacions i agrupacions artístiques, culturals, veïnals, socials..
    Entitats i grups que treballin en entorns comunitaris.

Què s'ofereix?

    Lloc de reunió compartit a La Virreina Centre de la Imatge.
    Infraestructures compartides (ordinador, accés a Internet, impressora, armari...)
    Aportació de 500€ en concepte de producció.
    Suport i orientació en el desenvolupament.

Condicions

Horaris d'accés: de 9 del matí a 9 del vespre de dilluns a divendres.
Durada: mínim de quatre mesos i un màxim d'un any renovable.
Retorn públic del procés d'aprenentatge segons les especificitats de cada projecte.
Criteris de valoració

    L'interès de la proposta, així com la seva vinculació amb el món cultural, artístic i educatiu.
    Es considerarà la viabilitat de la proposta i la recerca de noves formes organitzatives
    Es tindrà en compte el grau d'implicació amb col·lectius de la ciutat i amb altres entorns comunitaris.

Comissió de selecció

Aquesta comissió, amb la funció de selecció i seguiment dels projectes, està integrada per:

    El director de La Virreina Centre de la Imatge com a coordinador del Programa de Plataformes.
    Dos coordinadors del Laboratori d'Aprenentatge Comunitari.
    Dos membres independents proposats per La Virreina Centre de la Imatge.

La comissió pot citar els candidats a una entrevista.
Incorporació dels grups seleccionats a partir de l'1 de febrer.