Presentació del Laboratori d'Aprenentatge Comunitari

El Laboratori d’Aprenentatge Comunitari (LAC) és un espai d’experimentació dedicat a la creació i transmissió d’aprenentatges basat en la reciprocitat. La proposta parteix de les capacitats i potencialitats dels sabers personals i comunitaris en el que definim com un marc d’intercanvi, apoderament i creació. L’activitat del LAC s’articula com a procés des del coneixement experiencial i vivencial, des del territori i la recerca comunitària, prenent com a recorreguts itineraris que estructuren la seva lectura i l’escriptura. L’acció del laboratori es desplega des de la Virreina Centre de la Imatge i travessa diferents iniciatives autònomes, adoptant en cada cas àmbits específics de desenvolupament i evolució.
El desenvolupament del laboratori i de tota la seva dinàmica associada es basa en quatre principis ètics per tal d’assegurar la seva bona marxa i sosteniment: responsabilitat, respecte, interrelació i reciprocitat.

PRESENTACIÓ
Dimarts 13 de desembre, 19 h. Virreina LAB
Sitesize (Elvira Pujol Masip i Joan Vila Puig)

Presentem el Laboratori d’Aprenentatge Comunitari (LAC) com una iniciativa que engega un procés d’intercanvi de coneixements i de creació de comunitats d’aprenentatge. La intenció és dotar la institució i la ciutat d’un espai receptor i amplificador d’experiències entorn de l’art, la pedagogia i la metròpolis, al servei de la cultura, dels creadors i de les comunitats que formin part del projecte.

Tanmateix, el laboratori posa en marxa diverses eines i recursos de convocatòria pública. Dins del LAC es preveu la dedicació d’una part de l’activitat a la creació de comunitats d’aprenentatge. Sota el format de viver, s’acolliran grups i pràctiques que necessiten disposar d’un espai i d’un context de treball. Una de les eines a destacar és la proposta Barcelona Oracle, una base de dades en línia per allotjar registres orals de sabers, aprenentatges vivencials i experiències vinculades al laboratori.

Convidats: Itziar Gonzàlez, Silvia Gubern, Sébastien Bauer, Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris, Bordando por la Paz, Escola Massana

*Video de la presentació 13.12.2016

-

-