Grup Ecosòfic

Els objectius del grup són multifacètics. Per una banda poder ser un nucli de construcció de discurs ecofilosòfic. Per l’altre, i en sintonia amb la crisi ecològica del canvi climàtic i les possibles solucions : ser un espai d’aprenentatge multidisciplinari, on poder experimentar la creativitat i produir, imatges simbòliques, poesia, teatralització, material digital… etc. La idea, és poder mobilitzar a la societat civil davant un repte d’èpiques dimensions. Despertar l’Atles interior per tal que : en equilibri amb el particular, l’eros s’enfoqui vers al bé comú. Des d’una mirada sinòptica en Jorge Riechmann proposa : “Un recuperar l’esperit de ‘l’Era Axial’ per en Carl Rogers senyalat : Aquell passar… d’una ètica de curta distancia a una de llarg abast.

‘Vida bona o suficient’, en comptes d’una de millor… Sinó, queda oberta l’expansió sense límits dels desitjos, els apetits, o els capricis de les necessitats potencialment sense límits. És aquesta disposició, la qui engrana amb el mecanisme autoexpansiu d’acumulació de capital, que contra els límits de la biosfera a un xoc desastrós condueix. En contrast a la modernitat euro-norteamericana desenvolupada en els últims 5 segles com a cultura dominant de la desmesura i l’extralimitació… cal anar, a la ‘Saviesa dels límits’ per moltes cultures desenvolupada” : Interiorització i Proporció…

Salut i Gaia sempre. Bcn. 15-2-2017

De l’holó-ecosòfic monitoritzat per :

Dani Turon i Pere-Lluís Plaboixó.