Convocatòria de propostes

La convocatòria parteix de l’experiència de la reciprocitat desenvolupada i experimentada al taller amb la finalitat de generar propostes d’auto-aprenentatge comunitari en el marc del LAC.


Objectius:

1- Fomentar l’auto-aprenentatge comunitari a través de la formació de grups propulsors sorgits del taller de reciprocitat.
2- Explorar des d’un grup obert de persones, des dels seus interessos, desitjos i necessitats d’aprenentatge l’intercanvi, el coneixement i les creacions col·lectives sorgides al taller.
3- Proposar un nou cicle d’auto-aprenentatge basat en alguna de les experiències realitzades.


A qui va dirigit?

Aquesta convocatòria va dirigida a les persones que han format part del taller: formadors, participants i col·laboradors.


Què oferim?


-Lloc de reunió per a la fase de preparació.
-Suport i orientació en el marc del LAC per a la realització d’un taller de convocatòria pública basat en la proposta presentada dins l’any 2017.
-Aportació d’un màxim de 1.000 € en concepte d’honoraris de formació per a la realització del taller.


Condicions

-Els grups propulsors que es presentin han d’estar formats per un mínim de quatre persones que hagin participat de la primera edició del taller.
-La proposta ha d’estar basada en la reciprocitat i en la resta de principis ètics del LAC.
-La proposta de taller ha de contemplar els aspectes de:

  • Experimentació. Proposar un marc d’experimentació real.
  • Aplicació. Desenvolupar un aprenentatge sota formes d’aplicació mesurables i contextualitzades.
  • Tradició. Vincular-se amb algun tipus de tradició cultural i / o espiritual.
  • Documentació. Documentar el procés per assegurar la seva devolució i difusió pública en el marc del LAC.


Valoració


-Interès del projecte i la seva vinculació amb el taller de reciprocitat realitzat.
-Viabilitat i experimentació de noves formes d’aprenentatge i organització.

Selecció
-Es seleccionaran un màxim de 4 propostes d’auto-aprenentatge. -La comissió de selecció estarà formada pel director de La Virreina Centre de la Imatge i dos coordinadors del Laboratori d’Aprenentatge Comunitari.